Over GWM

Green World Media, de naam zegt het al: een mediabedrijf(je) dat zich richt op een groene(re) wereld. Vanuit een ontzag en liefde voor de natuur en het besef dat groen in de leefomgeving positief bijdraagt aan een gezondere samenleving willen we met mooie verhalen en inspirerende beelden de – soms ogenschijnlijk verloren gegane – harmonie tussen mens en natuur bevorderen.

We schrijven bewust ‘ogenschijnlijk’, omdat we uiteindelijk geen tegenstelling zien tussen de mens en de natuur. Want wat de mensapensoort Homo Sapiens, zich zelf ook in het hoofd haalt, hij is en blijft onlosmakelijk een integraal onderdeel van de natuur. Sterker nog, de natuur en hij, dat is is één en hetzelfde. Alleen lijkt hij dat – vaak veel te druk met andere zaken – niet altijd (meer) te beseffen. Met alle gevolgen van dien.

Goede zorg voor de natuur (zorg voor ons zelf dus) begint bij het (weer) opwekken van liefde voor de natuur. Dat heeft te maken met inspiratie, contact maken en blij worden van de natuur, in al haar facetten. Aan Green World Media de schone taak om op alle mogelijke manieren, via allerhande media en op allerlei niveaus, daartoe aan te zetten en het besef te doen ontwaken dat de natuur onze natuur is, dat mens en natuur één en hetzelfde zijn.

Vanuit deze gedachte is Green World Media in 2014 ontstaan met het initiatief om een themazender op te richten geheel gewijd aan bloemen, planten en tuinieren. Aanvankelijk leek er vanuit de tuinbouwsector veel draagvlak voor dit plan. Gaandeweg bleek echter dat er tussen de belangrijkste financiers Royal Flora Holland en de VGB onoverkomelijke verschillen van inzicht bestonden over de co-financiering. Daarmee verdween de financiële bodem onder het (miljoenen-)project. Gelukkig kon dankzij steun van de Stichting Stimuflori wel een online kanaal worden opgezet: 247green.nl.

In 2019 is de vennootschap Green World Media opgeheven en als handelsmerk opgegaan in Shift Happens BV, de onderneming van van Sander Louis, een van de oprichters van het eerste uur. Sindsdien werkt hij vanuit een aangescherpte missie en visie aan nieuwe projecten die de onderneming in staat moeten stellen om tot bloei te komen. Een van de opdrachtgevers wiens missie en visie resoneren met die van Green World Media is NL Greenlabel, een initiatief van landschapsontwerper Nico Wissing en tv-tuinman Lodewijk Hoekstra.